കയ്യൊപ്പ്

പ്രവാസത്തിന്റെ
തീപൊള്ളുന്ന പാതകളിലിന്നു..,
ഞാനും,,,,

പ്രിയ സോദരാ,
ആശിര്‍ വാദങ്ങളാശിക്കുന്നു - ഒപ്പം
കറകളഞ്ഞ സ്നേഹവും..
ദൈവരക്ഷയുണ്ടാവാട്ടെ-
എന്ന പ്രാര്‍ഥനയാല്‍‍...

ആര്‍ബി - റിയാസ് ബാബു
മാമല നാട്ടിന്‍ മലപ്പുറത്തിന്‍‍
എടവണ്ണയില്‍ നിന്നിക്കരെ
ഖത്തറിലെത്തിയിട്ട്,
ജോഡി വര്‍ഷങ്ങളാവുന്നു ,,,

സ്വപനങ്ങളും ചില
മൌന നൊമ്പരങ്ങളും
തൂലികയാല്‍ കടലാസില്‍ പേറെടുത്തപ്പൊള്‍...
ആരും കാണാതെ സൂക്ഷിചുവാദ്യം ...
പിന്നെ പലതും മാനം കണ്ടു
പലപ്പോഴായി..

ഇന്നിപ്പോഴും കുറിക്കാറുണ്ട്....
മുറിഞ്ഞുപോയെന്‍ സൌഹുദം..
കരിഞ്ഞുതീര്‍ന്നെന്‍ കനവുകള്‍...
പിന്നങ്ങനെ പലതും...
മനസ്സിന്റെ ആത്മ ശാന്തിക്കായ്.....