നല്ല നാളേക്കായ്.....


സ്നേഹം വിതച്ചിടാം
നന്മകള്‍ കൊയ്തിടാം,
കാലമിതത്രയും ചിങ്ങമാക്കാം,
ഒരുനൂറാശയാല്‍ ചിറകുവിരിക്കാം,
നല്ലൊരു നാളയെ കാതോര്‍ത്തിടാം....
അമ്മയെന്നാദ്യം പഠിപ്പിച്ച അഛ്ചനും,
നെറ്റിയില്‍ ചുംബന കുറിതൊട്ടൊരമ്മയും,
ചൊല്ലിപ്പഠിപ്പിച്ച ശ്ലോകങ്ങളെന്നുമെന്‍
ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ നിറഞ്ഞിടുന്നു...


കഥകള്‍ പറഞ്ഞന്നുറക്കിയ മുത്തശ്ശി,
മാനത്തിരുന്ന് വടിയെടുത്തു,
ശാസിച്ചിടുന്നതും കേട്ടുണര്‍ന്നു ഞാന്‍,
പിന്നിട്ട വഴിയെ മറന്നിടാതെ....‘ചിരട്ടവയലിന്‍‘ എന്ന ടെലി ഫിലിമിനു വേണ്ടി മുഹ്സിന്‍ അലി കുരിക്കള്‍ സംഗീതം നല്‍കി..സുഹ്രുത്ത് റസീസ് അഹമ്മദും സംഘവും ശബ്ദം നല്‍കി..