വിഷുക്കണി

കണി -കണി
പുലര്‍ചെയമ്മയെന്‍
കണ്ണു പൊത്തി
പതിയെനടത്തി..
മുറിയിലെന്‍ കണ്‍നിറഞ്ഞു...
ക്രിഷ്ണന്‍ -പാടാനറിയാതെ,
പുല്ലങ്കുഴലുമായ്....
നീലനല്ലതെയൊരു ,
പ്രതിമമാത്രം

വെള്ളരിതന്‍ നൈര്‍മല്യമില്ല-
തില്‍ നിന്നും
അസഹ്യമാം ഫ്യുരുഡാന്‍ മണം
പരക്കുന്നു,,
കൊന്നതന്‍ നിറത്തിനു,
മലയാളിത്തമശേഷമില്ല..!!
ഉണങ്ങി ചുങ്ങിയവിദേശിമാത്രം...
കേട്ടു,വിഷുപക്ഷി പാടുന്നു
ബോംബിനലര്‍ച പോല്‍...
എന്‍ബാല്യമൊര്‍ത്തിരുന്നു-ഞാന്‍
പിന്നന്തിയിലെന്‍ കൊച്ചനിയനുരിയാടുന്നു,
വിഷുവിന്റെ പൊയ്മുഖങ്ങള്‍..
പുസ്തകത്താളിലിനിയും,,,
മഷിമാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവസന്തകാലം........

ശേഷ ക്രിയ

ഇന്നോളം കത്തിയമര്‍ന്ന,
ചെറുപൈതങ്ങള്‍ക്ക്
ശേഷക്രിയക്കൊരു -കളം
ഞാ‍നെവിടെ തീര്‍ക്കും..
വൈറ്റ് ഹൌസിനുമ്മറക്കോലായില്‍,
അഗ്നികുണ്ഡമൊരുക്കട്ടെയൊ.. ??
ബുഷ്- നിന്‍ കാല്‍പാദങ്ങളിലൊരു റീത്തും.....
ഇറാഖിലേം പാലസ്തീനിലേം,
ചോരയെടുത്തൊരു ചുട്ടികുത്തി,
ചീവീടു കരയാത്ത

അഫ്ഗാന്‍ കുന്നുകളില്‍
ഓടിയോടി,
എന്നമ്മമാരുതിര്‍ത്ത-
കണ്ണീര്‍ ഗംഗയില്‍,
ഒഴുക്കട്ടെ ചിതാഭസ്മം......