മറവിമറവി,
ഹോംവര്‍ക്ക് ചെയ്യാത്ത
ബാല്യത്തിന്റെ
തീരാ ശാപം !
ബര്‍ത്ഡേ ഓര്‍ക്കാത്ത
കൗമാരത്തിലെ
പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപം !
ഉറ്റവര്‍ ഒറ്റയാക്കിയ
വാര്‍ധ‍ക്യത്തിന് ദിവ്യവരം !


മറവി,
ഭൂതത്തില്‍ കോറിയിട്ട
കല്‍വര മായ്ക്കാന്‍
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലെ
പെന്‍സില്‍ ബോക്സിലെന്നും
കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച
എറേസര്‍..!!


മൗനം


മുഖഭാഷ ധിക്കാരമെന്ന്,
മുന്‍ വിധിയെഴുതി
തഴയപ്പെട്ടു


വാക്കില്‍ മയമില്ലെന്ന്,
വായടപ്പിച്ച്,
വെറുക്കപ്പെട്ടു.

മൗനം രണ്ടാം ഭാഷയായപ്പോള്‍
മാന്യനാക്കി,
സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു.